fbpx

Srkanje svetlobe

Prizidek k enodružinski hiši

Ime projekta:

Srkanje svetlobe

Program:

Housing

Tip:

Naročilo

Leto:

2002 projekt, 2005 izvedeno

Status:

Completed

Naročnik:

Zasebni

Lokacija:

Rožna dolina cesta IV 48a, Ljubljana, Slovenija

Površina:

S

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek

Fotografije:

Miran Kambič

Krajinska ureditev:

Nagrade:

Izhodišča
Adaptira se obstoječa stanovanjska hiša in prizidka druge hiše na mestu in v obstoječih gabaritih stare lesene drvarnice. Izhodišče zasnove so slike slikarja Gabriela Stupice, ki so v lasti investitorja.

Zasnova
Hiša srka svetlobo iz stropa in čelnih strani. Tako kot na sliki Stupice se tudi v projektu v obeh hiš pojavijo ločeni zunanji atriji in loggie, ki kot prazni prostori povezujejo obe hiši. Prazni prostori povezujejo obe hiši na arhetipskem nivoju, saj so si kljub različni uporabi in karakterju, enotni po vzorcu oblikovanja. Prazni prostori postanejo bistveni za bivanje in postanejo arhitektura.

Read about

Get pdf