fbpx

In, ali

Enodružinska hiša

Ime projekta:

In, ali

Program:

Housing

Tip:

Naročilo

Leto:

2010 Project

Status:

Completed

Naročnik:

Private

Lokacija:

Podlipovica 41, Izlake, Slovenia

Površina:

S

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Meta Žebre

Fotografije:

Krajinska ureditev:

Matej Kučina (Bruto)

Nagrade:

Izhodišče
Naročnik je kupil parcelo z zapuščeno kmetijo. Kmetija ima tri objekte: stanovanjski, gospodarski in pomožni objekt s kletjo in shrambo. Pozicija objektov se prilagaja razgibanemu terenu in so temu primerno usmerjeni. Obstoječi objekti so dotrajani in se jih poruši.
Naročnik si želi hišo, ki bo izkoristila naklon terena in se mu bo hkrati prilagajala!

Zasnova
Glede na izhodišča smo želeli ohraniti princip postavitve obstoječe kmetije na teren.
Nova zasnova izkorišča naklon terena in ustvarja objekte, ki so vkopani in na drugi strani položeni na teren.
Simbolna matematična znaka »in« , »ali« predstavljata orodje, ki postavita hišo v teren in hkrati ustvarita prerez, ki določa vkopan in nalegan prostor. Zamik v etažah ustvari nadstrešek za vhod na eni strani in prepuščanje svetlobe na drugi strani.
Matematični simbol je prevzel funkcijo povezovanja vzorca, prej ločenih objektov kmetije, ki hkrati ustvarja nove prostorske in svetlobne učinke.
Fasada objekta prevzema vzorec kozolca, ki v objektu prevzame tudi konstrukcijsko vlogo. Čop kot tradicionalni element se pojavi kot glavni element strehe in se raztegne po celotni dolžini slemena!

Read about

Get pdf