fbpx

Utrip

Ureditev mestnega jedra

Ime projekta:

Utrip

Program:

Public

Tip:

Naročilo

Leto:

2016

Status:

Idea

Naročnik:

Občina Šentur

Lokacija:

Šentjur, Slovenija

Površina:

XL

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha, Urša Dežman

Fotografije:

Krajinska ureditev:

Nagrade:

Izhodišče
Območje okolice zdravstvenega doma je trenutno asfaltirana površina z neorganiziranim mirujočim prometom, ki ga je potrebno urediti in optimizirati. Vhod v zdravstveni dom je orientiran neposredno na glavno ulico.
Urediti je potrebno tudi območje avtobusne postaje in izbrati lokacijo postavitve Gasilnega doma.

Zasnova
V območju trga Izvir pred Zdravstvenim domom se zelene površine vzdolž reke Pešnice ter urbano tlakovanje, prepletajo v simbiozo dveh ambientov. Valovanje prostora se sreča z valovanjem zelenega ter oblikuje kvaliteten prostor pred Zdravstvenim domom.
Celotna ureditev trga Izvir deluje kot prečna povezava dveh glavnih prometnic. Trg Izvir se proti rečici razcepi na dve veji. Ena se preko peš brvi poveže s tržnico, druga pa se spusti na nivo rečice in pešpoti.
Kot gradnik oblikovanja se vzpostavi utrip, ki na vodi povzroči valovanje. Tehnika oblikovanja je valovanje. Valovanje se aplicira na oblikovanje zelene brežine in valovanje trga pred Zdravstvenim domom.
Arhitektura gasilskega doma se poveže z nadstreškom za avtobuse. Konstrukcija je lesena, fasada je tekstilna obloga.

Read about

Get pdf