fbpx

Peti element

Turistični center

Ime projekta:

Peti element

Program:

Public

Tip:

Naročilo

Leto:

2015

Status:

Idea

Naročnik:

Občina of Slovenj Gradec

Lokacija:

Slovenj Gradec, Slovenija

Površina:

XL

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Jančar, Jernej Markič, Lushna: Peter Ličen

Fotografije:

-

Krajinska ureditev:

-

Nagrade:

-

Izhodišče
Želja naročnika je, da se izvede idejna zasnova nove turistične destinacije Jenina, ki združuje različne programe: športno rekreacijski park, nastanitvene enote – glamping in hostel ter holistični center. Zasnovali smo projekt, ki ga lahko izvajamo po fazah.

Oblikovna zasnova
Izhajajoč iz programskih in kulturološko socialnih izhodišč smo se odločili, da se pri zasnovi nove destinacije naslonimo na staro modrost in vedenje, ki upošteva holistično zasnovan model narave - model 4 elementov.
Narava je zgrajena iz štirih elementov: zemlja, voda, ogenj, zrak. Štirje osnovni elementi sestavljajo VSO živo in živečo naravo. 5 element je poimenovan eter (spirit). Predstavlja nesnoven, duhoven element, ki vse ostale elemente med sabo povezuje, je temelj vsega stvarstva.

5 osnovnih programskih sklopov, ki predstavlja 5 naravnih elementov se smiselno umesti na območje nove turistične destinacije:
1. Vodni program (ELEMENT VODE), 2. Hostel (ELEMENT ZEMLJE), 3. Glamping (ELEMENT OGNJA), 4. Zdravstveno holistični center (ELEMENT ZRAKA), 5. Doživljajski park (ELEMENT ETRA)

Read about

Get pdf