fbpx

Zajtrk na travi

Glamping

Ime projekta:

Zajtrk na travi

Program:

Public

Tip:

Naročilo

Leto:

2012

Status:

Idea

Naročnik:

Zasebni

Lokacija:

Gorenja vas, Slovenia

Površina:

L

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha, Peter Ličen (Lushna)

Fotografije:

Krajinska ureditev:

Nagrade:

Izhodišče
Naročnik namerava razviti novo turistično destinacijo pri kmetiji / gostilni Topličar v dolini Kopačnice v občini Gorenja vas - Poljane. Načrtovano zemljišče je sestavljeno iz dveh delov, ki ju med sabo loči potok Kopačnica in cesta. Na severnem delu zemljišča se nahajajo trije obstoječi objekti (gostilna, gospodarski objekt in kozolec). Na južni strani ceste pa je izvir termalne / zdravilne vode.
Nova destinacija nudi priložnost za turistični program. Priložnosti izhajajo iz naravnih danosti (neokrnjena narava, termalna voda) in kulturnih danosti (gostilna Topličar, letoviščarji, čebri, Rupnikova linija, rudnik bakra…).

Zasnova
Zasnova izhaja iz bistva, ki jo nudi lokacija – to je termalna / zdravilna voda. Toplice se na tej lokaciji nahajajo že nekaj časa. Toplice nam dajejo izkušnjo tople / zdravilne vode. Toplice so lahko v naravi ali v mestu. Izhajajoč iz današnjega načina življenja in resničnih potreb današnjega človeka uporabnik toplic išče izkušnjo pristine naravne in kulturne identitete prostora. Uporabnik izkušnjo lokalne identitete doživlja skozi celotno vsebino: toplice, spanje, hrana, sprehod, delo… Arhitektura je orodje, ki mu nudi to izkušnjo. Arhitektura je OKVIR za izkušnjo lokalne naravne in kulturne identitete.

Read about

Get pdf