fbpx

Cvet je lep

Biodinamični center

Ime projekta:

Cvet je lep

Program:

Public

Tip:

Naročilo

Leto:

2017

Status:

Idea

Naročnik:

Zasebni

Lokacija:

Slovenske Gorice

Površina:

XL

Arhitekti:

Superform: Anton Žižek, Marjan Poboljšaj, Špela Gliha, Jure Uranič

Fotografije:

Krajinska ureditev:

Nagrade:

Izhodišče
Na obstoječem posestvu bi se spostavil Zeliščni center, Čebelarski center in Učni center. Program bi potekal v skladu z načeli Biodinamičnega kmetovanja.
Urbanistična zasnova
Zasnova ureditve celote izhaja iz osnovnega koncepta biodinamike, ki jo predstavlja cikličnost časa. Na Mentalnem nivoju zaznavanja je osnovni gradnik oblikovanja parcele cikličnost, ki jo predstavlja krožna razdelitev na 12 programskih sklopov okrog centra.
Fizični nivo zaznavanja predstavlja ratdelitev parcele na 12 programskih segmentov, ki so krožno nanizani okrog centra parcele v obliki lista – meje med segmenti predstavljajo poti – ki so ožilni (napajalni) sistem parcele.
Parcela se razdeli na segmente v obliki lista.
Arhitekturna zasnova
Šesterokotnik je subtilno apliciran v obikovanje zgradbe. Objekti (učni center, zeliščni center, mizarska delavnica in čebelarski center) so tlorisno zasnovani kot niz šesterokotnih celic, ki so napeti v spiralni obliki. Na Senzualnem nivoju je prinicp oblikovanja satovje, na fizičnem pa dizajn zatrepa, ki izhaja iz tradicionalne arhitekture.

Read about

Get pdf