fbpx

Tajfun Park

Poslovno proizvodni objekt

Ime projekta:

Tajfun Vizija

Program:

Industry

Tip:

Naročilo

Leto:

2012

Status:

Idea

Naročnik:

Tajfun Planina d.o.o.

Lokacija:

Planina pri Sevnici, Slovenia

Površina:

XL

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha, Peter Ličen (Lushna)

Fotografije:

-

Krajinska ureditev:

-

Nagrade:

The Plan Award 2018, category Production future - WINNER

Izhodišče
Naročnik namerava razširiti program tovarne Tajfun z novimi objekti: poslovnim objektom, razvojem, z novo proizvodnjo, garažno hišo, kongresnim centrom, poslovnim centrom Tajgo in objektom mehanske obdelave ter varilnico. Nov program je sestavljen iz funkcinalno samostojnih enot, ki pa jih je potrebno povezati v novo celoto.
Tajfun je podjetje z dolgoletno tradicijo, ki vztrajno oblikuje svojo identiteto s svojo kvaliteto, svojimi produkti ter svojo družbeno vlogo.
Tovarna se nahaja v ruralnem okolju na Planini v Kozjanskem krajinskem parku. Dosedanji objekt in nameravana razširitev po svojem volumnu presegajo merilo grajene strukture individualne gradnje na Planini.

Zasnova
Projekt ustvarja umetno krajino, ki izhaja iz naravne jo nadgradi in omogoča funkcijo. Namen predlagane rešitve je vspostavitev nove identite kraja, ki izhaja iz obstoječih prostorskih značilnosti. Predlagana rešitev izhaja iz premise, da arhitektura ni samo funkcionalni objekt, temveč da je sestavni del identite podjetja. Vizionarstvo podjetja se tako izraža v novi prostorski zasnovi – Tafjun Vizija.
Osnovni gradnik oblikovanja je tajfun (vremenski pojav), ki se aplicira na oblikovanje celotnega kompeksa in tudi arhitekture.

Read about

Get pdf