fbpx

Sekvenca gibanja

Razstavni prostor in garaža

Ime projekta:

Sekvenca gibanja

Program:

Industry

Tip:

Naročilo

Leto:

2017

Status:

Idea

Naročnik:

Tajfun Planina d.o.o.

Lokacija:

Planina pri Sevnici, Slovenia

Površina:

M

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha, Jure Uranič

Fotografije:

Spacer - renderji

Krajinska ureditev:

Nagrade:

The Plan Award 2019 category Special project - WINNER

Izhodišča
Naročnik želi zgraditi Showroom produktov, ki bo služil kot predstavitveni prostor podjetja ter ustvaril novo središče za druženje. Znotraj objekta bi bila umeščena tudi info točka, predavalnica ter bar. Showroom bi se dopolnjeval z parkirno hišo s cca 200 parkirišči za potrebe zaposlenih v tovarni Tajfun Planina.

Zasnova
Nov objekt se kot monolitna linijska poteza v prostoru razprostre po celotni dolžini predvidene parcele. Hkrati zapolnjuje cestni niz, ki ga narekujeta gasilni dom ter večstanovanjski objekt. Objekt, sestavljen iz enakomernega rastra prečnih lamel, ima na zunaj čisto, geometrično zadržano formo enakomerno ponavljajočih vertikal - lamel. V notranjosti ustvarimo dvovišinski razstavni prostor. Ker se ta prilagaja vsebini, ustvari v notranjosti dinamično gibanje lamel. Lamele tako poustvarijo sekvence gibanja dvigala - glavnega produkta Tajfun LIV. Sekvence gibanja dvigala postanejo glavno orodje oblikovanja notranjega prostora. Ker si želimo, da bi bili produkti podjetja Tajfun predstavljeni v njihovem naravnem delovnem okolju – gozdu, postane glavni in edini konstrukcijski material les.

Read about

Get pdf

Related projects