fbpx

Oblika sledi izkušnji

Konceptuali

Ime projekta:

Oblika sledi izkušnji

Program:

Tip:

Leto:

2017 / 2018 / 2019

Status:

Naročnik:

Superform

Lokacija:

www.superform.si

Površina:

Arhitekti:

Design: Imagenetic; Conceptual: Superform, Hieronimo Morfejev, Uroš Zajec

Fotografije:

Krajinska ureditev:

Nagrade:

Superform želi skozi projekt Oblika sledi izkušnji prikazati svojo filozofijo ustvarjanja.
Izhodišče in koncept projekta smo zasnovali multidisciplinarno. Vanj so vpeti strokovnjaki za marketing, umetnost in arhitekturo.
Z njimi poskušamo na drug, inovativen način komunicirati s strokovno javnostjo. Namen je, da se skozi umetniške podobe transformira realnost in razkriva doživljanje prostora na različnih ravneh. Rezultat je izkušnja, ki se prežema s čutili in čustvi povezanimi s prostorom in časom.

Studio Imagenetic je za Superform razvil serijo »konceptualov« - memetičnih vizualnih sporočil v obliki spletnih naslovnic in konceptualne topografije, s katerimi je slogan biroja Superform »Oblika sledi izkušnji« razdelal v koordinatni sistem metodoloških manter:

Fizični nivo: Upogib prostora
Senzualni nivo: Odtis časa
Mentalni nivo: Oprimek pozornosti

Fizični nivo
definirajo teksture, površine, meje, koža.
Vzpostavlja os prostora koordinatam časa in pozornosti, definiranih z mentalnim in senzualnim nivojem.
Osnovna premisa nivoja je izkušnja kot ustvarjanje prostorskih zavihkov bivanja.

Senzualni nivo
definirajo odprtine, prehodi, trajektoriji.
Vzpostavlja os pozornosti koordinatam časa in prostora, definiranih z mentalnim in fizičnim nivojem.
Osnovna premisa nivoja je, da se senzorni učinek gradi z elementi, ki vzdržujejo pozornost.

Mentalni nivo
definirajo konteksti, pregledi, jukstapozicije, sinhronosti.
Vzpostavlja os časa koordinatam prostora in pozornosti, definiranih z fizičnim in mentalnim nivojem.
Osnovna premisa nivoja je, da so ideje časovni žig informacije, razprte v prostoru.

Read about

Related projects