fbpx

Kozolec – Kickstarter

Družinska hiša

Ime projekta:

Kozolec - Kickstarter

Program:

Housing

Tip:

Zasebni

Leto:

2021

Status:

Izvedeno

Naročnik:

Zasebni

Lokacija:

Slovenia

Površina:

S

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha

Fotografije:

Virginia Vrecl

Krajinska ureditev:

Matej Kučina

Nagrade:

Izhodišče
Hiša naj bo izvedena iz masivnega lesa, iz brun. Izhodišče za koncept zasnove je kozolec kot tipični predstavnik lesene konstrukcije na Slovenskem.

Zasnova
Na parcelo se umesti vzporedne prosto ležeče stene »kozolcev«. Med stene se vpnejo volumni s specifično namembnostjo. Volumni so pokriti s strehami, ki povezujejo stene kozolcev. Brune v stenah so različno razmaknjene in omogočajo kontrolirano prehajanje svetlobe. Razmiki omogočajo pogled skozi več sten. Z unikatnim pristopom nastane HIŠA KOZOLEC.

Read about

Get pdf