fbpx

Izvir

Ureditev jedra naselja

Ime projekta:

Izvir

Program:

Public

Tip:

Povabilo na natečaj

Leto:

2018

Status:

Idea

Naročnik:

Lokacija:

Šentrupert

Površina:

XL

Arhitekti:

Superform: Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha, Jure Uranič

Fotografije:

Krajinska ureditev:

Nagrade:

Izhodišče
Naselje Šentrupert se ponaša z izjemno arhitekturo gotske cerkve in zgodovinsko zasnovo jedra okrog cerkve. Naloga natečaja je, da spostavimo trg, ki izhaja iz kulturnih in zgodovinskih izhodišč. Prenovi se trgovski objekt, v katerega se namesti kulturni dom.

IZasnova
V jedro naselja se postavita dva »IZVIRA«, ki tvorita trg v ovalni obliki. Prvi »izvir« je cerkev kot duhovni izvir, drugi izvir je kulturni dom, ki predstavlja kulturni izvir.
KOZOLEC je ena izmed najpomembnejših identitet naselja Šentrupert in širše okolice
(Dežela kozolcev). Nov kulturni dom postane metafora »kozolca« s pleteno fasado. Vzorec je
povzet iz zatrepa najstarejšega kozolca.
Dejavnosti na trgu se koncentrirajo na površinah, ki so definirane s krogi geometričnih vzorcev v tlaku, ki so metafora rozete. ROZETE so označevalni elemen, ki gostijo in koncentrirajo dejavnost na trgu. Oblikovno soreminiscenca na poslikavo med oboki v gotski
cerkvi.

Read about

Get pdf